fbpx

Курікулум «5 ключів»

Основою нашої освітньої програми (curriculum) є розвиток ключових компетенцій

Досі ми можемо бачити, що найпоширеніший зміст освіти - освітні програми, які базуються на предметному (чи навіть міжметапредметному) підході, засвоєнні навичок та вмінь.

ЮНЕСКО ще 20 років тому визначило базову освіту, як підготовку до самостійного повноційного життя та безупинного розвитку (Life Long Learning) протягом життя. Цим визначено вектор, в напрямку якого освіта в країнах світу мала б рухатися. Зміни ж до шкільної освіти доходять в останню чергу.

Компетенції - це властивості особистості, які вона здатна демонструвати у своїй поведінці. Компетенції мають прояв в різних життєвих змінах та стійкі протягом тривалого періоду часу.

Тобто, якщо знання застарівають на 20% кожні 2 роки, а деякі навички (на кшталт - писати пером) постійно трасформуються, то саме компетенції забезпечують стійку структуру, канву для постійного удосконалення якості свого життя.

Ми проаналізували купу компетенцій, трендів розвитку, перевірили на гармонізацію і відповідність до Державних стандартів України, Рекомендацї ЄС (Основні компетенції для навчання протягом усього життя - основні еталоні рамки), - і зупинилися на компетентністому курікулумі базової освіти Нової Зеландії, використовуючи його як зразок. Це одна з найперших країн (в 2013 році), що на державному рівні вирішила змінити основу системи освіти з предметної на компетентісну.

За чотири роки* роботи Спільношкола випрацювала та трохи змінила сутність ключових компетенцій. Тепер вони більше притаманні нашому середовищу, ніж ті, які були взяті для взірця.

Мета курікулума 5 ключів - людина, що мислить, яка майстерно може опрацьовувати інформацію в будь-якій формі у будь-який спосіб, володіє свободою і здатна керувати своїм життям у світі, який швидко змінюється. Співпрацює та взаємодіє з іншими, сприймає світ і себе в ньому цілісно, робить вклад в загальну справу з любов'ю та творчістю.

*Школа заснована 10 червня 2015 року.

А.Кислинська